გამოფენა “შემოდგომის ფერები"

21.11.2018

სამშაბათს, 20 ნოემბერს, გამოფენაზე “შემოდგომის ფერები“ ევროპული სკოლის საერთაშორისო ბაკალავრიატისა და ქართული სექტორის მოსწავლეებმა წარმოადგინეს მათ მიერ შექმნილი ნახატები და კოლაჟები. მსგავს ღონისძიებებში მონაწილეობით ბავშვები სწავლობენ, რომ ხელოვნების მეშვეობით მათ შეუძლიათ გამოხატონ განცდები თუ გრძნობები და ამ სახით ეურთიერთონ ფართო საზოგადოებას. გარდა ამისა, ისინი იძენენ სხვისი შრომის შეფასებასა და დაფასების უნარებს.

Share on: