“ევროპული სკოლის“ თანამშრომლებს ჩაუტარდათ წითელი ჯვრის ორგანიზაციის ტრენინგი პირველადი დახმარების შესახებ

18.06.2018
Share on: