“ევროპული სკოლის“ რეკლამა ვაკის პარკში

11 აპრილს PYP პროგრამის მე-4 კლასის მოსწავლეები ვაკის პარკში წავიდნენ და “ევროპული სკოლის“ შესახებ სარეკლამო კამპანია აწარმოეს. ორი თვის განმავლობაში მოსწავლეები სწავლობდნენ, როგორ შექმნან რეკლამა და როგორ მოახდინონ გავლენა მომხმარებელის ქცევაზე. ბავშვებმა იმუშავეს ჯგუფურად და გადაიღეს სკოლის სარეკლამო ვიდეო, შექმნეს პლაკატები და ფლაერები შემდეგ კი ვაკის პარკში მოსეირნე ადამიანებს წარუდგინეს. თეორიული ცოდნა პრაქტიკულ საქმიანობად აქციეს და გამოცდილებაც შეიძინეს. ამგვარი აქტივობა მათთვის ინფორმატიული, საინტერესო და სახალისო აღმოჩნდა.

Share on: