ევროპული უნივერსიტეტები

13 მაისს “ევროპულ სკოლას“ ეწვივნენ წარმომადგენლები ხუთი ევროპული უნივერსიტეტიდან:
EHL – Swiss Hospitality Management School in Lausanne, Switzerland
IE University, Madrid, Spain
Bocconi University, Milan, Italy
Modul University, Vienna, Austria
Jacobs University, Bremen, Germany
სტუმრებმა ისაუბრეს ევროპაში სწავლის უპირატესობებზე, ჩაატარეს პრეზენტაცია სასწავლო პროგრამების შესახებ და უპასუხეს მოსწავლეების შეკითხვებს.

Share on: