თინათინ მაჭრაშვილი საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის კონკურსის გამარჯვებულია

“ვროპული სკოლის“ ფრანგული ენის მასწავლებელმა თინათინ მაჭარაშვილმა გაიმარჯვა საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის მიერ მოწყობილ კონკურსში და მოიპოვა სტიპენდია, რის საფუძველზეც გაემგზავრება პედაგოგიურ სტაჟირებაზე ქ. ნიცის Université Francophonia-ში და გაივლის ორკვირიან საკვალიფიკაციო კურსს უცხო ენის სწავლა-სწავლების თანამედროვე მიდგომების შესახებ. კურსის მიზანია ინტერკულტურული კომპეტენციის განვითარება, რაც კულტურათაშორისი დიალოგის სწორად წარმართვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წინაპირობას წარმოადგენს.

 

Share on: