ტრანსდისციპლინარული თემების შეჯამება

21.11.2018

მოსწავლეთა განათლება ცალკეული საგნების სწავლებით საკმარისი არ არის – ბავშვმა უნდა შეძლოს კავშირების დამყარება ცალკეულ საგნებს შორის და ამავე დროს, ნასწავლის დაკავშირება რეალურ ცხოვრებასთან.
სწორედ ეს მიზანი ჰქონდა 13, 16 და 20 ნოემბერს გამართულ ტრანსდისციპლინარული თემების შეჯამებას ქართული სექტორის დაწყებით საფეხურზე.
საინტერესო ნამუშევრები გამოფინეს ოთხივე კლასის მოსწავლეებმა. მათ დიდი მონდომებით წარმოადგინეს თავიანთი შრომის შედეგად შექმნილი პოსტერები და სხვადასხვა სახის რესურსები და განიხილეს თემის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობები.

Share on: