მასწავლებლებისა და ფსიქოლოგის შეხვედრა - სასკოლო შფოთიანობის კონტროლი

04.12.2018

ევროპული სკოლის მოსწავლეთა მხარდაჭერის ცენტრის ინიციატივით, გრძელდება შეხვედრების ციკლი “საუბრები ფსიქოლოგთან“.
4 დეკემბერს ჩატარდა შეხვედრა მე-9, მე-10 და მე-11 კლასის მასწავლებლებთან სასკოლო შფოთიანობის კვლევის შედეგების გასაცნობად.
შეხვედრის დროს მოხდა სასკოლო შფოთიანობის გამომწვევი მიზეზების განხილვა და მასწავლებლებს მიეცათ დეტალური რეკომენდაციები, თუ როგორ დაამყარონ კონსტრუქციული ურთიერთობები შფოთიანობის მაღალი დონის მქონე მოსწავლეებთან.

Share on: