სასადილო და კაფეტერია

სკოლაში მოქმედებს სასადილო და კაფეტერია. 700-ადგილიან სასადილოში მოსწავლეები და თანამშრომლები უზრუნველყოფილნი არიან უფასო კვებით და ასევე კაფეტერიის მომსახურებით;

კვების უზრუნველყოფის მენეჯერი
ლულუ ჩომახაშვილი
l.chomakhashvili@europeanschool.ge