სკოლის კალენდარი

2018-2019 სასწავლო წლის დაწყებისა და დამთავრების თარიღები

1-ლი სემესტრის დაწყება – დამთავრება : 17.09.2018 – 28.12.2018
1-ლი სემესტრი: 74 სასწავლო დღე (15 სასწავლო კვირა)

მე-2 სემესტრის დაწყება – დამთავრება 15.01.2018 – 19.06.2019
მე-2 სემესტრი: 102 სასწავლო დღე (21 სასწავლო კვირა).

ზამთრის არდადეგები: 29.12.2018 – 14.01.2019
საგაზაფხულო არდადეგები: 04.03.2019 – 10.03.2019

სადღესასწაულო დღეები:
14 ოქტომბერი
23 ნოემბერი
19 იანვარი (შაბათი)
3 მარტი (კვირა)
8 მარტი
9 აპრილი
25 აპრილი – 29 აპრილი – სააღდგომო დღეები,
9 მაისი
12 მაისი (კვირა)
26 მაისი (კვირა)