ტრენინგი “პოზიტიური კომუნიკაციის საფუძვლები“

01.03.2019

23 თებერვალს “ევროპული ბაღის“ მასწავლებლებმა გაიარეს ტრენინგი “პოზიტიური კომუნიკაციის საფუძვლები.“
ტრენინგი მიზნად ისახავდა მოსწავლეებთან ეფექტურ კომუნიკაციას.

Share on: