ქართული ენის დღე

IB პროგრამის დაწყებითი კლასის მასწავლებლებმა ლიკა ვეკუამ და ეკა
ბერძენიშვილმა ბიბლიოთეკაში ახლადგამოცემული წიგნის “33 ემოციის“ შესახებ პრეზენტაცია ჩაატარეს.
2-3 კლასის მოსწავლეები გაეცნენ, როგორც ქართული ასევე უცხოური დამწერლობის მოხაზულობის მრავალფეროვნებას და ნიმუშებს. წაიკითხეს სხვადსხვა პოეტებისა და მწერლების გამონათქვამები ქართული ანბანის შესახებ.

Share on: