ქუჩის მხატვრობა

“ევროპული სკოლის“ PYP პროგრამის 5C კლასის მოსწავლეებმა ქუჩაში დაუმთავრებელი შენობები საღებავებით მოხატეს. პატარა მხატვრების ჯგუფს ხელოვნების პედაგოგი ბაჩო გოგოლაშვილი ხელმძღვანელობდა.
ამგვარი აქტივობით მოსწავლეები უფრო მეტ დროს ატარებენ გარეთ და უფრო საინტერესოა მათი გაკვეთილები.
მოსწავლეები მომავალშიც გეგმავენ მსგავსი ღონისძიებების დაგეგმვას.

Share on: