ღია კარის დღე “ევროპულ სკოლაში“

27.02.2019

European School – ევროპული სკოლა აცხადებს მოსწავლეთა რეგისტრაციას 2019-2020 სასწავლო წლისთვის. დაწყებულია სწავლის მსურველთა განაცხადების მიღება შემდეგ პროგრამებზე:

ქართული პროგრამა:
I-XII კლასები

საერთაშორისო ბაკალავრიატის (IB) პროგრამები:
დაწყებითი პროგრამა (PYP);
I-V კლასები
საბაზო პროგრამა (MYP);
VI-X კლასები
სადიპლომო პროგრამა (DP);
XI-XII კლასები

ამერიკული უმაღლესი სკოლა (AHS);
VIII-XII კლასები

სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი – “ევროპული ბაღი“

მშობლებს შეუძლიათ, ეწვიონ სკოლას ღია კარის დღეზე, 29 მარტს, 15:00 საათზე.

Share on: