ჩინური ენის შესწავლის შესაძლებლობა “ევროპული სკოლის” მოსწავლეებისთვის!

“ევროპული სკოლა“ მოსწავლეებს საშუალებას აძლევს, შეისწავლონ ჩინური ენა. ჩინური ენის მასწავლებელია იარუ გაო, რომელიც თბილისის ღია უნივერსიტეტში კონფუცის კლასს უძღვება. პედაგოგის მიზანია, მოსწავლეები დაეუფლონ ჩინური ენის საფუძვლებს, გაიუმჯობესონ სმენის, მეტყველების, კითხვისა და წერის უნარ-ჩვევები, განივითარონ ჩინურად კომუნიკაციისთვის საჭირო უნარები და დაინტერესდნენ ჩინური კულტურისა და ისტორიის შესწავლით.

Share on: