მე-3 კლასის მოსწავლეები მიიღებენ მონაწილეობას მაკულატურის გადამუშავების პროცესში (ორგანიზატორი: მანანა ჟამურაშვილი)

ევროპული სკოლა
11 Apr 2018 13:00