საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დღე

ევროპული სკოლა
20 Apr 2018 16:17

• “რუკაზე მუშაობა“
მონაწილეები: მე-6 კლასი

• “ფოტოებით გაცოცხლებული ისტორია“
მონაწილეები: მე-10 “ა“ კლასი

• გუგლის აპლიკაციის ეფექტური გამოყენება ისტორიის გაკვეთილებზე
DP მოსწავლეები ასწავლიან MYP მოსწავლეებს

• “გეორგიევსკის ტრაქტატის ალტერნატივა“
მონაწილეები: AHS; მე-12 კლასი

• პროექტი: “ჩემი ქალაქი დღეს და გუშინ“
მონაწილეები: მე-5 “ა“ კლასი

• “იმიტირებული სასამართლო“
მონაწილეები: მე-12 კლასი

• “აფრიკის დღე“
მონაწილეები: მე-5-7-9-11 კლასები