ქართული პროგრამის მე-6ბ კლასის გასვლითი გაკვეთილი თემაზე -“გარემოს დაბინძურება“ (პედაგოგები: მანანა ჟამურაშვილი, თამთა გოგიჩაშვილი)

ევროპული სკოლა
07 Feb 2018 11:30