ექსკურსია თავისუფალ უნივერსიტეტში

დეკემბრის თვეში მოეწყო საგანმანათლებლო ექსკურსია თავისუფალ უნივერსიტეტში. მოსწავლეებმა დაათვალიერეს უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა, მუზეუმი და ქიმიის, ფიზიკისა და ინჟინერიის ლაბორატორიები. ამ ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ 8ა და 8ბ კლასების მოსწავლეები და მათი პედაგოგები ხათუნა კაპანაძე, ზურაბ ბერია და ირინა კოჭლამაზაშვილი.

Share on: