ვაკანსიები

,,ევროპული სკოლა” აცხადებს კონკურსს  შემდეგი თანამდებობების დასაკავებლად:

1. ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი;

2. საზოგადოებასთან ურთიერთობის  და სტრატეგიული კომუნიკაციის სამსახურის მენეჯერი;