ინტერდისციპლინური პროექტი

18.12.2017

18 დეკემბერს ქართული პროგრამის მე-8 კალსებში ჩატარდა ინტერდისციპლინური პროექტის” ვჭამთ იმისთვის, რომ ვიცოცხლოთ, თუ ვცოცხლობთ იმისთვის, რომ ვჭამოთ?”  შემაჯამებელი გაკვეთილი. პროექტს ახორციელებდნენ ბიოლოგიის პედაგოგი მანანა ჟამურაშვილი და რუსული ენის პედაგოგი ირინა გამსახურდია. პროექტის ფარგლებში მოსწავლეებმა აწარმოეს კვლევა, აიღეს ინტერვიუები, მოამზადეს პრეზენტაციები და მოხსენებები. ამ პროცესს მოსწავლეების მხრიდან დიდი დაინტერესება და გამოხმაურება მოჰყვა.

Share on: