პატარები და მეცნიერებაბავშვი პატარა მეცნიერივით ეძებს შეკითხვებზე პასუხს, აკვირდება საგნებსა და მოვლენებს, ცნობისმოყვარეობით შეიმეცნებს სამყაროს. მოზარდებს მოსწონთ საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების გაკვეთილებზე დასწრება. 21 მარტს ქართული პროგრამის IIIა კლასის მოსწავლეები დიდი ინტერესით ჩაერთვნენ უფროსკლასელთა მიერ ჩატარებულ ფიზიკის სახალისო ცდებში.

ბავშვი პატარა მეცნიერივით ეძებს შეკითხვებზე პასუხს, აკვირდება საგნებსა და მოვლენებს, ცნობისმოყვარეობით შეიმეცნებს სამყაროს. მოზარდებს მოსწონთ საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების გაკვეთილებზე დასწრება. 21 მარტს ქართული პროგრამის IIIა კლასის მოსწავლეები დიდი ინტერესით ჩაერთვნენ უფროსკლასელთა მიერ ჩატარებულ ფიზიკის სახალისო ცდებში.

Share on: