სასადილო და კაფეტერია

სკოლაში მოქმედებს სასადილო და კაფეტერია. 700 ადგილიან სასადილოში მოსწავლეები და თანამშრომლები უზრუნველყოფილი არიან უფასო კვებით და ასევე კაფეტერიის მომსახურებით;

სასადილოს მენეჯერი
ლულუ ჩომახაშვილი
l.chomakhashvili@europeanschool.ge