სახელმძღვანელოები

I კლასი

საგანი შენიშვნა ავტორები/თანაავტორები გამომცემლობა გვ. რაოდენობა
ქართული ენა მოსწ. წიგნი ნათელა მაღლაკელიძე, ელენე მაღლაკელიძე, ცისანა ყურაშვილი, ნანა ღონღაძე მერიდიანი
ქართული ენა მოსწ. წიგნი ნინო გორდელაძე, გვანცა ჩხენკელი, თინათინ კუხიანიძე ბაკურ სულაკაური 120 გვ.
ქართული ენა მოსწ,. რვეული ნინო გორდელაძე, გვანცა ჩხენკელი, თინათინ კუხიანიძე ბაკურ სულაკაური 72 გვ.
მათემატიკა მოსწ. წიგნი გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე (ქურჩიშვილი) ინტელექტი 240 გვ.
მათემატიკა მოსწ. რვეული გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე (ქურჩიშვილი) ინტელექტი 84 გვ.
ბუნება მოსწ. წიგნი გიორგი კვანტალიანი, ლეილა მიქიაშვილი, მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი, დავით კერესელიძე ბაკურ სულაკაური 120 გვ.
ხელოვნება მოსწ. წიგნი ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე, თამარ ჯაყელი კლიო 112 გვ.
ხელოვნება მოსწ. რვეული ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე, თამარ ჯაყელი კლიო 76 გვ.
მუსიკა მოსწ. წიგნი მარიკა ჩიკვაიძე ინტელექტი 72 გვ.
რუსული დ02 მოსწ. წიგნი მარინე ბარსეგოვა ოცდამეერთე 48 გვ.
რუსული დ02 მოსწ. რვეული მარინე ბარსეგოვა ოცდამეერთე 48 გვ.

II კლასი

საგანი შენიშვნა ავტორები/თანაავტორები გამომცემლობა გვ. რაოდენობა
ქართული ენა წიგნი ნათელა მაღლაკელიძე, ელენე მაღლაკელიძე, ცისანა ყურაშვილი, ნანა ღონღაძე მერიდიანი 144 გვ.
ქართული ენა წიგნი ნინო გორდელაძე, გვანცა ჩხენკელი, თინათინ კუხიანიძე ბაკურ სულაკაური 176  გვ.
მათემატიკა წიგნი გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე (ქურჩიშვილი) ინტელექტი 216 გვ.
ბუნება წიგნი გიორგი კვანტალიანი, ლეილა მიქიაშვილი, მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი, დავით კერესელიძე ბაკურ სულაკაური 80 გვ.
ბუნება რვეული გიორგი კვანტალიანი, ლეილა მიქიაშვილი, მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი, დავით კერესელიძე ბაკურ სულაკაური 64 გვ.
ხელოვნება წიგნი ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე, თამარ ჯაყელი კლიო 112 გვ.
ხელოვნება რვეული ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე, თამარ ჯაყელი კლიო 72 გვ.
მუსიკა წიგნი მარიკა ჩიკვაიძე ინტელექტი 104 გვ.
მუსიკა რვეული მარიკა ჩიკვაიძე ინტელექტი 28 გვ.

III კლასი

საგანი შენიშვნა ავტორები/თანაავტორები გამომცემლობა გვ. რაოდენობა
ქართული ენა წიგნი ნათელა მაღლაკელიძე, ელენე მაღლაკელიძე, ცისანა ყურაშვილი, ნანა ღონღაძე მერიდიანი 160 გვ.
ქართული ენა წიგნი ნინო გორდელაძე, გვანცა ჩხენკელი, თინათინ კუხიანიძე ბაკურ სულაკაური 216 გვ.
ქართული ენა რვეული ნინო გორდელაძე, გვანცა ჩხენკელი, თინათინ კუხიანიძე ბაკურ სულაკაური 64 გვ.
მათემატიკა მათ. I ნაწ. გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე (ქურჩიშვილი) ინტელექტი 164 გვ.
მათემატიკა მათ. II ნაწ. გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე (ქურჩიშვილი) ინტელექტი 156 გვ.
ბუნება წიგნი გიორგი კვანტალიანი, ლეილა მიქიაშვილი, მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი, დავით კერესელიძე ბაკურ სულაკაური 160 გვ.
ხელოვნება წიგნი ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე, თამარ ჯაყელი კლიო 80 გვ.
ხელოვნება რვეული ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე, თამარ ჯაყელი კლიო 80 გვ.
მუსიკა წიგნი მარიკა ჩიკვაიძე ინტელექტი 104 გვ.
მუსიკა რვეული მარიკა ჩიკვაიძე ინტელექტი 32 გვ.
რუსული დ1 წიგნი მარინე ბარსეგოვა ოცდამეერთე 104 გვ.
რუსული დ1 რვეული მარინე ბარსეგოვა ოცდამეერთე 96 გვ.

IV კლასი

საგანი შენიშვნა ავტორები/თანაავტორები გამომცემლობა გვ. რაოდენობა
ქართული ენა წიგნი ნათელა მაღლაკელიძე, ელენე მაღლაკელიძე, ცისანა ყურაშვილი, ნანა ღონღაძე მერიდიანი 152 გვ.
ქართული ენა წიგნი ნინო გორდელაძე, გვანცა ჩხენკელი, თინათინ კუხიანიძე ბაკურ სულაკაური 232 გვ.
ქართული ენა რვეული ნინო გორდელაძე, გვანცა ჩხენკელი, თინათინ კუხიანიძე ბაკურ სულაკაური 72 გვ.
მათემატიკა მათ. I ნაწ. გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე (ქურჩიშვილი) ინტელექტი 200 გვ.
მათემატიკა მათ. II ნაწ. გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე (ქურჩიშვილი) ინტელექტი 204 გვ.
ბუნება წიგნი გიორგი კვანტალიანი, ლეილა მიქიაშვილი, მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი, დავით კერესელიძე ბაკურ სულაკაური 184 გვ.
ბუნება რვეული გიორგი კვანტალიანი, ლეილა მიქიაშვილი, მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი, დავით კერესელიძე ბაკურ სულაკაური 80 გვ.
ხელოვნება წიგნი ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე, თამარ ჯაყელი კლიო 100 გვ.
ხელოვნება რვეული ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე, თამარ ჯაყელი კლიო 80 გვ.
მუსიკა წიგნი მარიკა ჩიკვაიძე ინტელექტი 104 გვ.
მუსიკა რვეული მარიკა ჩიკვაიძე ინტელექტი 36 გვ.
რუსული დ2 წიგნი მარინე ბარსეგოვა ოცდამეერთე 100 გვ.
რუსული დ2 რვეული მარინე ბარსეგოვა ოცდამეერთე 72 გვ.
სამოქ. თავდ… წიგნი ნინო ტალახაძე სიდი 56 გვ.
სამოქ. თავდ… რვეული ნინო ტალახაძე სიდი 32 გვ.

V კლასი

საგანი შენიშვნა ავტორები/თანაავტორები გამომცემლობა გვ. რაოდენობა
ქართული ენა წიგნი ნათელა მაღლაკელიძე, ელენე მაღლაკელიძე, ცისანა ყურაშვილი, ნანა ღონღაძე მერიდიანი 168 გვ.
ქართული ენა რვეული ნათელა მაღლაკელიძე, ელენე მაღლაკელიძე, ცისანა ყურაშვილი, ნანა ღონღაძე მერიდიანი 96 გვ.
ქართული ენა მშობლიური ენა მაღლაკელიძე… ლეთა
ქართული ენა გამოსცადე შენი თავი მაღლაკელიძე… ლეთა
მათემატიკა მათ. I ნაწ. გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე (ქურჩიშვილი) ინტელექტი 208 გვ.
მათემატიკა მათ. II ნაწ. გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე (ქურჩიშვილი) ინტელექტი 164 გვ.
ბუნება წიგნი გიორგი კვანტალიანი, ლეილა მიქიაშვილი, მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი, დავით კერესელიძე ბაკურ სულაკაური 224 გვ.
ბუნება რვეული გიორგი კვანტალიანი, ლეილა მიქიაშვილი, მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი, დავით კერესელიძე ბაკურ სულაკაური 88 გვ.
ჩვენი საქართველო წიგნი მზია სურგულაძე, ნინო მინდაძე, ვაჟა ნეიძე, კობა ხარაძე, ლაშა ბერაია,თამარ გეგეშიძე, ნინო მამალაძე, მანანა ქურთუბაძე, თამარ შალვაშვილი, იზა გარსენიშვილი, ლია გარსენიშვილი,  ნინო ერემაშვილი, გიორგი მშვენიერაძე, ზურაბ კიკნაძე, ეკატერინე სუმბათაშვილი, თამარ უზუნაშვილი ლოგოს პრესი 244 გვ.
ხელოვნება წიგნი ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე, თამარ ჯაყელი კლიო 116 გვ.
ხელოვნება რვეული ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე, თამარ ჯაყელი კლიო 88 გვ.
რუსული ს1 წიგნი მაია რევია დიოგენე 172 გვ.
რუსული ს1 რვეული მაია რევია დიოგენე 88 გვ.
რუსული ს1 დისკი მაია რევია დიოგენე

VI კლასი

საგანი შენიშვნა ავტორები/თანაავტორები გამომცემლობა გვ. რაოდენობა
ქართული ენა წიგნი ნათელა მაღლაკელიძე, ელენე მაღლაკელიძე, ცისანა ყურაშვილი, ნანა ღონღაძე მერიდიანი 208 გვ.
ქართული ენა რვეული ნათელა მაღლაკელიძე, ელენე მაღლაკელიძე, ცისანა ყურაშვილი, ნანა ღონღაძე მერიდიანი 80 გვ.
ქართული ენა მშობლიური ენა მაღლაკელიძე… ლეთა
მათემატიკა წიგნი გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ჭელიძე (ქურჩიშვილი) ინტელექტი 288 გვ.
ბუნება წიგნი გიორგი კვანტალიანი, ლეილა მიქიაშვილი, მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი, დავით კერესელიძე ბაკურ სულაკაური 200 გვ.
ბუნება რვეული გიორგი კვანტალიანი, ლეილა მიქიაშვილი, მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი, დავით კერესელიძე ბაკურ სულაკაური 88 გვ.
ჩვენი საქართველო წიგნი მზია სურგულაძე, ნინო მინდაძე, ვაჟა ნეიძე, კობა ხარაძე, ლაშა ბერაია,თამარ გეგეშიძე, ნინო მამალაძე, მანანა ქურთუბაძე, თამარ შალვაშვილი, იზა გარსენიშვილი, ლია გარსენიშვილი,  ნინო ერემაშვილი, გიორგი მშვენიერაძე, ზურაბ კიკნაძე, ეკატერინე სუმბათაშვილი, თამარ უზუნაშვილი ლოგოს პრესი 266 გვ.
ხელოვნება წიგნი ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე, თამარ ჯაყელი კლიო 136 გვ.
რუსული ს2 წიგნი მაია რევია დიოგენე 160 გვ.
რუსული ს2 რვეული მაია რევია დიოგენე 40 გვ.
რუსული ს2 დისკი მაია რევია დიოგენე

VII კლასი

საგანი შენიშვნა ავტორები/თანაავტორები გამომცემლობა გვ. რაოდენობა
ქართული ენა წიგნი ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი, მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა გრიგოლაშვილი, ლალი დათაშვილი.. სწავლანი 304 გვ.
ქართული ენა რვეული ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი, მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა გრიგოლაშვილი, ლალი დათაშვილი სწავლანი 88 გვ.
მათემატიკა წიგნი გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ქურჩიშვილი ინტელექტი 272 გვ.
ისტორია რვეული  ლიანა გიორგობიანი, მარეხ კავთიაშვილი, რუსუდან დაუშვილი, ელენე მეძმარიაშვილი, თეიმურაზ პაპასქირი, მურმან პაპაშვილი, აპოლონ თაბუაშვილი, თამარ ხატიაშვილი, ოთარ ჯანელიძე, ნანა ირემაშვილი, ლერი თავაძე კლიო 264 გვ.
გეოგრაფია წიგნი მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) ჭანტურია, დავით კერესელიძე, ზურაბ სეფერთელაძე ბაკურ სულაკაური 248 გვ.
საბ. მეც. საფ. წიგნი ბურდილაძე,თევზაძე დიოგენე
რუსული ს3 წიგნი მაია რევია დიოგენე 152 გვ.
რუსული ს3 რვეული მაია რევია დიოგენე 32 გვ.
რუსული ს3 დისკი მაია რევია დიოგენე
ხელოვნება წიგნი ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე, თამარ ჯაყელი კლიო 112 გვ.

VIII კლასი

საგანი შენიშვნა ავტორები/თანაავტორები გამომცემლობა გვ. რაოდენობა
ქართული ენა წიგნი ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი, მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა გრიგოლაშვილი, ლალი დათაშვილი სწავლანი 352 გვ.
ქართული ენა რვეული ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი, მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა გრიგოლაშვილი, ლალი დათაშვილი სწავლანი 88 გვ.
მათემატიკა წიგნი გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ქურჩიშვილი ინტელექტი 344 გვ.
ისტორია წიგნი ლიანა გიორგობიანი, მარეხ კავთიაშვილი, რუსუდან დაუშვილი, ელენე მეძმარიაშვილი, თეიმურაზ პაპასქირი, მურმან პაპაშვილი, აპოლონ თაბუაშვილი, თამარ ხატიაშვილი, ოთარ ჯანელიძე, ნანა ირემაშვილი, ლერი თავაძე კლიო 304 გვ.
გეოგრაფია წიგნი მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) ჭანტურია, დავით კერესელიძე, ზურაბ სეფერთელაძე ბაკურ სულაკაური 264 გვ.
ფიზიკა წიგნი გიორგი გედენიძე, ეთერ ლაზარაშვილი ინტელექტი 176 გვ.
ფიზიკა რვეული გიორგი გედენიძე, ეთერ ლაზარაშვილი ინტელექტი 96 გვ.
ფიზიკა ამოც. კრებული გიორგი გედენიძე ინტელექტი
ქიმია წიგნი  გიული ანდრონიკაშვილი, დალი გულაია, მზია მამიაშვილი კლიო 116 გვ.
ბიოლოგია წიგნი ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი, თამარ (ნანა) იოსებაშვილი ტრიასი 176 გვ.
რუსული ს4 წიგნი მაია რევია დიოგენე  136 გვ.
რუსული ს4 რვეული მაია რევია დიოგენე 32 გვ.
რუსული ს4 დისკი მაია რევია დიოგენე
ხელოვნება წიგნი ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე, თამარ ჯაყელი კლიო 132 გვ.

IX კლასი

საგანი შენიშვნა ავტორები/თანაავტორები გამომცემლობა გვ. რაოდენობა
ქართული ენა წიგნი  ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი, მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა გრიგოლაშვილი, ლალი დათაშვილი სწავლანი 376 გვ.
ქართული ენა რვეული  ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი, მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა გრიგოლაშვილი, ლალი დათაშვილი სწავლანი 80 გვ.
მათემატიკა წიგნი გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ქურჩიშვილი ინტელექტი 376 გვ.
ისტორია წიგნი ლიანა გიორგობიანი, მარეხ კავთიაშვილი, რუსუდან დაუშვილი, ელენე მეძმარიაშვილი, თეიმურაზ პაპასქირი, მურმან პაპაშვილი, აპოლონ თაბუაშვილი, თამარ ხატიაშვილი, ოთარ ჯანელიძე, ნანა ირემაშვილი, ლერი თავაძე კლიო 384 გვ.
გეოგრაფია წიგნი მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) ჭანტურია, დავით კერესელიძე, ზურაბ სეფერთელაძე ბაკურ სულაკაური 304 გვ.
სამოქ. განათ. წიგნი თამარ მეიფარიანი, ლეილა მიქიაშვილი, ირინე ჯალაღანია, მაია გონაშვილი, მიხეილ თოქმაზიშვილი, დალი შავლოხაშვილი, რუსუდან დალაქიშვილი საქ. მაცნე 160 გვ.
სამოქ. განათ. რვეული თამარ მეიფარიანი, ლეილა მიქიაშვილი, ირინე ჯალაღანია, მაია გონაშვილი, მიხეილ თოქმაზიშვილი, დალი შავლოხაშვილი, რუსუდან დალაქიშვილი საქ. მაცნე 52 გვ.
ფიზიკა წიგნი გიორგი გედენიძე, ეთერ ლაზარაშვილი ინტელექტი 192 გვ.
ფიზიკა რვეული გიორგი გედენიძე, ეთერ ლაზარაშვილი ინტელექტი 128 გვ.
ფიზიკა დისკი გიორგი გედენიძე ინტელექტი
ქიმია წიგნი გიული ანდრონიკაშვილი, დალი გულაია, მზია მამიაშვილი კლიო 116 გვ.
ბიოლოგია წიგნი ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი, თამარ (ნანა) იოსებაშვილი ტრიასი 176 გვ.
რუსული ს5 წიგნი მაია რევია დიოგენე 152 გვ.
რუსული ს5 რვეული მაია რევია დიოგენე 56 გვ.
რუსული ს5 დისკი მაია რევია დიოგენე
ხელოვნება წიგნი ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე, თამარ ჯაყელი კლიო 140 გვ.

X კლასი

საგანი შენიშვნა ავტორები/თანაავტორები გამომცემლობა გვ. რაოდენობა
ქართული ენა წიგნი ნუგზარ მუზაშვილი, ნიკოლოზ ჩუბინიძე, ნინო შარაშენიძე და ქეთევან ლევანიშვილი დიოგენე 416 გვ.
მათემატიკა წიგნი გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ქურჩიშვილი ინტელექტი 336 გვ.
ისტორია წიგნი  ნატო ახმეტელი, ნათია ფირცხალავა, გვანცა აბდალაძე, ბონდო კუპატაძე, ნიკოლოზ მურღულია დიოგენე 168 გვ.
გეოგრაფია წიგნი მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) ჭანტურია, დავით კერესელიძე, ზურაბ სეფერთელაძე ბაკურ სულაკაური 304 გვ.
სამოქ. განათ. წიგნი თამარ მეიფარიანი, ლეილა მიქიაშვილი, ირინე ჯალაღანია, მაია გონაშვილი, მიხეილ თოქმაზიშვილი, დალი შავლოხაშვილი, რუსუდან დალაქიშვილი საქ. მაცნე 124 გვ.
სამოქ. განათ. რვეული თამარ მეიფარიანი, ლეილა მიქიაშვილი, ირინე ჯალაღანია, მაია გონაშვილი, მიხეილ თოქმაზიშვილი, დალი შავლოხაშვილი, რუსუდან დალაქიშვილი საქ. მაცნე 28 გვ.
ფიზიკა წიგნი გიორგი გედენიძე, ეთერ ლაზარაშვილი ინტელექტი 144 გვ.
ფიზიკა რვეული გიორგი გედენიძე, ეთერ ლაზარაშვილი ინტელექტი 96 გვ.
ფიზიკა ამოც. კრებული გიორგი გედენიძე ინტელექტი 152 გვ.
ქიმია წიგნი გიული ანდრონიკაშვილი, დალი გულაია, მზია მამიაშვილი კლიო 220 გვ.
ბიოლოგია წიგნი ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი, თამარ (ნანა) იოსებაშვილი ტრიასი 244 გვ.
ბიოლოგია რვეული რუსუდან ახვლედიანი კლიო
რუსული ს6 წიგნი მაია რევია დიოგენე 140 გვ.
რუსული ს6 რვეული მაია რევია დიოგენე 48 გვ.
რუსული ს6 დისკი მაია რევია დიოგენე

XI კლასი

საგანი შენიშვნა ავტორები/თანაავტორები გამომცემლობა გვ. რაოდენობა
ქართული ენა წიგნი ნუგზარ მუზაშვილი, ნიკოლოზ ჩუბინიძე, ნინო შარაშენიძე და ქეთევან ლევანიშვილი დიოგენე 416 გვ.
მათემატიკა წიგნი გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ქურჩიშვილი ინტელექტი 360 გვ.
ისტორია წიგნი  ნატო ახმეტელი, ნათია ფირცხალავა, გვანცა აბდალაძე, ბონდო კუპატაძე, ნიკოლოზ მურღულია დიოგენე 392 გვ.
გეოგრაფია წიგნი მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) ჭანტურია, დავით კერესელიძე, ზურაბ სეფერთელაძე ბაკურ სულაკაური 272 გვ.
ფიზიკა წიგნი გიორგი გედენიძე, ეთერ ლაზარაშვილი ინტელექტი 144 გვ.
ფიზიკა რვეული გიორგი გედენიძე, ეთერ ლაზარაშვილი ინტელექტი 96 გვ.
ფიზიკა ამოც. კრებული გიორგი გედენიძე ინტელექტი 104 გვ.
ქიმია წიგნი გიული ანდრონიკაშვილი, დალი გულაია, მზია მამიაშვილი კლიო 152 გვ.
ბიოლოგია წიგნი ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი, თამარ (ნანა) იოსებაშვილი ტრიასი 328 გვ.
ბიოლოგია რვეული რუსუდან ახვლედიანი… კლიო
რუსული ს7 წიგნი მაია რევია დიოგენე 152 გვ.
რუსული ს7 რვეული მაია რევია დიოგენე 32 გვ.
რუსული ს7 დისკი მაია რევია დიოგენე

XII კლასი

საგანი შენიშვნა ავტორები/თანაავტორები გამომცემლობა გვ. რაოდენობა
ქართული ენა წიგნი ნუგზარ მუზაშვილი, ნიკოლოზ ჩუბინიძე, ნინო შარაშენიძე და ქეთევან ლევანიშვილი დიოგენე 396 გვ.
მათემატიკა წიგნი გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ქურჩიშვილი ინტელექტი 400 გვ.
ისტორია წიგნი ნატო ახმეტელი, ნათია ფირცხალავა, გვანცა აბდალაძე, ბონდო კუპატაძე, ნიკოლოზ მურღულია დიოგენე 360 გვ.
რუსული ს. 8 წიგნი მაია რევია, ხათუნა ლუტიძე, ილონა ძნელაძე, ქეთევან შოშიაშვილი დიოგენე 120 გვ.
რუსული ს. 8 რვეული მაია რევია დიოგენე
რუსული ს. 8 დისკი მაია რევია დიოგენე