ჩვენი სტუმრები

გამოჩენილ ადამიანებთან შეხვედრა “ევროპული სკოლის მოსწავლეებისთვის  მნიშვნელოვან საგანმანათლებლო გამოცდილებად გადაიქცა.  სტუმრები მოსწავლეებს უზიარებენ ცხოვრებისეულ გამოცდილებას, აძლევენ საშუალებას, ჩაწვდნენ  მათი სპეციალობის სფეროში არსებულ პერსპექტივებს და ხედვებს, აცნობენ  ცხოვრებისეულ ნიუანსებს. ცნობილადამიანებთან შეხვედრა მოსწავლეებს ეხმარება, სახელმძღვანელოებიდან მიღებული ცოდნა არსებულ რეალობას დაუკავშირონ.