ხელმძღვანელი ადმინისტრაციული გუნდი

ხელმძღვანელი ადმინისტრაციული გუნდი

ქეთევან ნაჭყებია - საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და სტრატეგიული კომუნიკაციის სამსახურის მენეჯერი

ლინდა ციცქიშვილი - მიღებისა და ჩარიცხვის სამსახურის მენეჯერი

ნანა ფაცია - ხარისხის მართვის სამსახურის მენეჯერი

მარინა მელიქიძე - მოსწავლეთა დახმარების ცენტრის მენეჯერი

მარინე ბეჟაშვილი - ქართული პროგრამის დაწყებითი საფეხურის კოორდინატორი

ინგა თოლორაია - ქართული პროგრამის საბაზო საფეხურის კოორდინატორი

მაია გოგოლაძე - ქართული პროგრამის საშუალო საფეხურის კოორდინატორი

თამარ დაგარგულია - საერთაშორისო ბაკალავრიატის დაწყებითი პროგრამის (PYP) კოორდინატორი

თეა სირაძე - საერთაშორისო ბაკალავრიატის საბაზო პროგრამის (MYP) კოორდინატორი

რამაზ სართანია - საერთაშორისო ბაკალავრიატის სადიპლომო პროგრამის (DP) კოორდინატორი

ნათია თევზაძე - ამერიკული უმაღლესი სკოლის დეკანი

თამარ სეხნიაშვილი - საერთაშორისო ბაკალავრიატის საბაზო პროგრამის საზოგადოების სამსახურის კოორდინატორი

სალომე ცუხიშვილი - საერთაშორისო ბაკალავრიატის სადიპლომო პროგრამის CAS კოორდინატორი

ალექსანდრე გიორგიძე - სპორტული ღონისძიებების კოორდინატორი