ხუთშაბათობა

14.06.2018

“ევროპული სკოლის“ მეხუთეკლასელებმა კარგად იციან რატომ ჰქვია “ხუთშაბათობა“ გაკვეთილებს, რომლებიც უკვე ტრადიციად იქცა.
სკოლის ბიბლიოთეკაში ყოველ ხუთშაბათს მოსწავლეები ერთად კითხულობენ, ფიქრობენ, მსჯელობენ ქართული სიტყვის ხიბლზე….
შემოქმედებითად და მრავალფეროვნად წარმოადგინეს მოსწავლეებმა არჩეული მხატვრული ტექსტები: ა.წერეთლის “მესარკე“ და “კატა და ლომი“; ნ.დუმბაძის “ხაზარულა“; სულხან-საბას იგავები “იხვი და მყვარი“, “მეფე და მისი შვილი“

, “გლახაკი და ქილა ერბო“; ს.კლდიაშვილის “ყანჩა და კაკაბი“; ვაჟა-ფშაველას “შვლის ნუკრის ნაამბობი“; გერმანული ზრაპარი “როგორ ეძებდა გლეხი სამართალს“; ხალხური “ფილოსოფოსი და ვირი“.
პროექტმა “ხუთშაბათობა“ ხელი შეუწყო მოსწავლეების მოტივაციას იკითხონ მხატვრული ლიტერატურა, შეიყვარონ

Share on: