ქართული პროგრამის მე-6ა კლასის გასვლითი გაკვეთილი თემაზე - “დაცული ტერიტორიები“ (პედაგოგები: მანანა ჟამურაშვილი, თამთა გოგიჩაშვილი)

ევროპული სკოლა
07 Feb 2018 11:32