სკოლის კალენდარი

1-ლი სემესტრის დაწყება – დამთავრება: 09.09.2019 –  27.12.2019
1-ლი სემესტრი: 79 სასწავლო დღე (16 სასწავლო კვირა)

მე-2 სემესტრის დაწყება – დამთავრება: 15.01.2020 – 19.06.2020
მე-2 სემესტრი: 103 სასწავლო დღე (21 სასწავლო კვირა).

1-ლი კლასის სასწავლო წლის დასრულება – 29 მაისი
მე-12 კლასის სასწავლო წლის დასრულება – 22 მაისი

ზამთრის არდადეგები: 30.12.2019 – 14.01.2020
საგაზაფხულო არდადეგები: 02.03.2020 – 08.03.2020

სადღესასწაულო დღეები:

14 ოქტომბერი
23 ნოემბერი (კვირა)
1-2 იანვარი
19 იანვარი (კვირა)
3 მარტი
8 მარტი (კვირა)
9 აპრილი
16 – 20 აპრილი  – სააღდგომო დღეები
9 მაისი (შაბათი)
12 მაისი
26 მაისი

 

2019-2020 სასწავლო წლის დაწყებისა და დამთავრების თარიღები