თამარ კიკნაძე - ევროპული საბავშვო ბაღის მენეჯერი

პროგრამის კოორდინატორები

თამარ კიკნაძე – დაამთავრა ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მიენიჭა ინგლისური და ფრანგული ენების მასწავლებლის ბაკალავრის დიპლომი.
2007 – 2010 წლებში მუშაობდა სკოლა “ოპიზაში“ ინგლისური ენის მასწავლებლად.
2015 წელს მიენიჭა ‘DELF B2’ დიპლომი, ხოლო 2010 წელს წარმატებით გაიარა ადამიანური რესურსების მართვის კურსი.
2010 – 2018 წლებში მუშაობდა ინგლისური ენის მასწავლებლად “ევროპულ ბაღში“.
2016 წელს გაიარა ვირჯინიის უნივერსიტეტის ონლაინკურსი: “supporting young children’s development”.
2017 წელი – მაკმილანის საგანმანათლებლო ცენტრის სერტიფიკატები: “keys for engaging young learners”, “grammar for life”, “bringing life skills to life”
2003-2007 იყო ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტის კაპელის გუნდის წევრი და აქტიურად მონაწილეობდა საქართველოს მასშტაბით გამართულ ღონისძიებებში.
ინტერესის სფერო: ადრეული ასაკის ბავშვების ფსიქოლოგია, მსოფლიო სამზარეულო, ხელოვნება, მუსიკა და მოგზაურობა.