ნანა მუქერია - MLL ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

მასწავლებელთა მხარდაჭერის გუნდი

ნანა მუქერია -დაბადების წელი: 1991/ 10 ივლისი

საშუალო განათლება მიიღო თბილისის 166 საჯარო სკოლაში,

2008-2012 წლებში სწავლობდა სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტზე-      სპეციალობა – ინგლისური ენა და ლიტერატურა (ბაკალავრიატი)მეორადი სპეციალობა- სოციოლოგია

დამთავრებისთანავე სწავლა განაგრძო   ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში- სპეციალობა-ანგლისტიკა (ბრიტანეთმცოდნეობა) 2012-2014(მაგისტრატურა)

სამუშაო გამოცდილება:

თბილისის კლასიკური გიმნაზია (2014-2017)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (2017)

ბაქსვუდის საზაფხულო სკოლა (2015)

ტრეინინგ ცენტრები:    СAMBRIDGE HOUSE (2013),EDUHOUSE (2014-2016), BUSINESS ACADEMY(2015-2016)

ფლობს უცხო ენებს:  ინგლისური, რუსული,

პედაგოგიური კვალიფიკაცია:CELTA

ნამუშევარი აქვს შემდეგ სამეცნიერო ნაშრომებზე:

ფრაზული ზმნების ფუნქცია ინგლისურ ენაში

სიმბოლიზმი ერნესტ ჰემინგუეის შემოქმედებაში

საეკლესიო რეფორმაცია და რელიგიური პოლიტიკა ინგლისში