რიზ ხანი - საერთაშორისო ბაკალავრიატის საბაზო საფეხურის (IB MYP) პროგრამის ხელმძღვანელი

პროგრამის ხელმძღვანელები