განაცხადი მიღებაზე

“ევროპულ სკოლაში” ეროვნულ ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის მსურველებმა უნდა შეავსონ შესაბამისი სააპლიკაციო ფორმა.

განაცხადი მიღებაზე, ქართული პროგრამა