სპორტული კლუბი

ფეხბურთი და კარატე

3-6 წლის ასაკის ბავშვის ფიზიკური განვითარება ძალიან მნიშვნელოვანია. ბავშვები პირველ ნაბიჯებს დგავენ სპორტში, რასაც ხელს უწყობს სხვადასხვა ფიზიკური აქტივობები.  ფეხბურთის წრე,  გახსნილია  მოსამზადებელი ჯგუფის ბავშვებისთვის. მეცადინეობები ტარდება სტადიონზე.

კარატის წრის მიზანია აღსაზრდელის ფიზიკური და ფსიქოლოგიური მომზადება. შინაგანი  დისციპლისნის გამომუშავება, ყურადღებისა და აზრის კონცენტრაციის უნარის გამომუშავება და კარატეს ელემენტარული ილეთების შესწავლა.