ადმინისტრაციული მენეჯერი

თამარ არაბიძე

დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია. 2007 წლამდე მუშაობდა ტელევიზიაში მხატვარ-დიზაინერის, გადაცემების კოორდინატორის და თანაშემწის პოზიციაზე.

2007-2018 წლამდე მუშაობდა “ევროპული ბაღის“ მენეჯერის პოზიციაზე. ხელმძღვანელობდა ორგანიზაციულ და ადმინისტრაციულ საქმიანობას, სასწავლო და შემოქმედებით აქტივობებს. შეადგინა ევროპული ბაღის პროგრამა და სახელმძღვანელოები სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფისთვის.

2018 წლიდან თამარ არაბიძე ევროპული სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერია.