ნინო ჩიხლაძე - Smart Kids ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

მასწავლებელთა მხარდაჭერის გუნდი

1993 წელს დაამთავრა ნ. მუსხელიშვილის სახელობის ტექნიკური უნივერსიტეტის მსუბუქი მრეწველობის ფაკულტეტი.1996 წელს გაიარა გადამზადების კურსები საქართველოს სანიტარული ზედამხედველობის ინსპექციაში.1996-2007 წლებში მუშაობდა სანიტარული ზედამხედველობის ინსპექციაში ლაბორანტად.

2008 წელს გაიარა კომპიუტერის შემსწავლელი კურსები. 2013 წლიდან მუშაობს “ევროპულ სკოლაში“, ისტ-ის კათედრაზე –ლაბორატორიის გამგედ.