ელისო ჭელიშვილი - მოსწავლეთა კეთილდღეობის სამსახურის ხელმძღვანელი

ხელმძღვანელი ადმინისტრაციული გუნდი