გიორგი ახვლედიანი - სპორტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

დეპარტამენტის ხელმძღვანელები

გიორგი ახლედიანს აქვს დიდი გამოცდილება სპორტის სფეროში. მან დაამთავრა უნივერსიტეტი კანადაში, სპორტის მენეჯმენტის ფაკულტეტი, შემდეგ სწავლა განაგრძო ესპანეთში, სადაც მიიღო მაგისტრის ხარისხი ფეხბურთის მენეჯმენტში. შემდგომ ის დაბრუნდა საქართველოში, სადაც მუშაობდა “საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში“ სპორტის ანალიტიკურ დეპარტამენტში. ბოლო წლებში გიორგი ახვლედიანი იყო “საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის“ მასობრივი ფეხბურთის განვითარების განყოფილების ხელმძღვანელი.