ნინო ლორია - მიღების ადმინისტრირების, მარკეტინგისა და კომუნიკაციის სამსახურის მენეჯერი

ხელმძღვანელი ადმინისტრაციული გუნდი