რამაზ სართანია - საერთაშორისო ბაკალავრიატის სადიპლო (IBDP) და კარიერული (IBCP) პროგრამების კოორდინატორი

პროგრამის კოორდინატორები