საფრთხეები და ინტერნეტბულინგი

დღეს “ამერიკული უმაღლესი სკოლის“ რამდენიმე მოსწავლემ MYP პროგრამის მე-6-მე-7 კლასის მოსწავლეებისთვის ჩაატარა ლექცია ინტერნეტბულინგის შესახებ.
ცნობიერების ამაღლების მიზნით განიხილეს რა საფრთხეები არსებობს ინტერნეტში ბულინგის თვალსაზრისით და როგორ უნდა დავიცვათ თავი. ლექცია გაიმართა ინგლისურის მასწავლებლის ნანა მუქერიას ხელმძღვანელობით.

Share on: