ვაკანსიები

რობოტიქსის მასწავლებელი

ასისტენტი ქართულ პროგრამაში

ასისტენტი საერთაშორისო ბაკალავრიატის (IB) PYP პროგრამაში

ფიზიკის მასწავლებელი ამერიკულ უმაღლეს სკოლაში

დამლაგებელი

სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის დამლაგებელი

დაცვის თანამშრომელი

სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის ინგლისური ენის მასწავლებელი

სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის მასწავლებლის ასისტენტი ქართულ და ინგლისურ სექტორებში

სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის სპეციალური საჭიროების მასწავლებელი

სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის ქართული სექტორის მასწავლებელი

სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის ცეკვის მასწავლებელი

სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის ხელოვნების მასწავლებელი

FMG ოპერატორი