საკლასო ოთახები

ევროპული სკოლის საკლასო ოთახები გათვალისწინებულია მოსწავლეთა ცალკეულ ასაკობრივ ჯგუფებზე.  აღჭურვილია შესაბამისი ჯგუფისათვის გათვლილი კომფორტული სასკოლო მერხებითა და სკამებით, თანამედროვე ტიპის დაფებით,  პროექტორით და ინტერნეტის ქსელში ჩართული კომპიუტერით.

საერთაშორისო ბაკალავრიატის პროგრამების (IB) საკლასო ოთახები

სადიპლომო პროგრამის საკლასო ოთახი

საბაზო პროგრამის საკლასო ოთახი

დაწყებითი პროგრამის საკლასო ოთახი

ამერიკული უმაღლესი სკოლის საკლასო ოთახი

ქართული პროგრამის საკლასო ოთახები

საბაზო საფეხურის საკლასო ოთახი

საგამოცდო ოთახი