რატომ ჩვენი სკოლა?

პროგრამების მრავალფეროვნება
ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე დაფუძნებული ქართული პროგრამა;
საერთაშორისო ბაკალავრიატის (IB) ოთხივე ავტორიზებული პროგრამა;
Advanced Placement (AP) საგნებით გამდიდრებული ამერიკული უმაღლესი სკოლის (AHS) პროგრამა.

მაღალკვალიფიციური მასწავლებლები
მეცნიერებათა დოქტორი (42), პროფესორი (14), ტრენერი სწავლების თანამედროვე მეთოდიკაში (6), IB ვორქშოფლიდერები და სკოლების შემფასებელი ვიზიტორები (1), IB-ის საერთაშორისო გამსწორებელი (8), AP ავტორიზებული მასწავლებელი (9), AP გამომცდელი (9), ინგლისური ენის პედაგოგი CELTA სერტიფიკატით (14), სახელმძღვანელოს ავტორი პედაგოგი (13), ELEOT-ის მიერ სერტიფიცირებული მასწავლებელი (8), SAT გამოცდის დამკვირვებელი (9), Microsoft-ის ინოვატორი მასწავლებელი (65), Microsoft-ის ინოვატორი მასწავლებელ-ექსპერტი (13), შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის გამსწორებელი (7), ავტორიზაციის ექსპერტი (3).

კვლევა-ძიებაზე დაფუძნებული სწავლა-სწავლება

მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლება

პროექტული სწავლება

ინტერდისციპლინური და ტრანსდისციპლინური სწავლება

კონცეპტუალურ აზროვნებასა და უნარების განვითარებაზე დაფუძნებული სწავლება

დიფერენცირებული სწავლება

საერთაშორისო აზროვნების ხელშეწყობა სამყაროს რეალურ პრობლემებზე დაფუძნებული სწავლების გზით

სწავლების საერთაშორისო გამოცდილება

გაცვლითი პროგრამები

ინოვაციური საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების დანერგვა

საგანმანათლებლო რობოტების ინტეგრაცია სასწავლო პროცესში

თანამედროვე ინფრასტრუქტურა
უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი კომპიუტერული ლაბორატორიები;
კომპიუტერებით, პროექტორებითა და ინტერაქტიური დაფებით აღჭურვილი საკლასო ოთახები;
სააქტო და საკონფერენციო დარბაზები;
სამეცნიერო კაბინეტ-ლაბორატორიები;
სტადიონი, დახურული სპორტული დარბაზები, ჩოგბურთის კორტები;
სკოლის სატელევიზიო სტუდია.
სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორია (FabLab)

მცირერიცხოვანი კლასები

საინტერესო სასკოლო ცხოვრება
კლუბების ფართო არჩევანი;
სასწავლო-საგანმანათლებლო ექსკურსიები და მრავალფეროვანი ღონისძიებები.

რესურსებით მდიდარი ბიბლიოთეკა

  • წიგნსაცავი 14 000 წიგნით;
  • წიგნები მრავალ ენაზე (ქართული, ინგლისური, ფრანგული, გერმანული, ბერძნული, სპარსული, რუსული);
  • წვდომა ელექტრონულ რესურსებზე 24/7 -ზე რეჟიმში ევროპული სკოლის ბიბლიოთეკის ვებგვერდიდან (https://esonlinelibrary.com).
  • Jstor – ციფრული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 75 განსხვავებული სექციის 12,000,000 აკადემიურ ჟურნალსა და წიგნზე წვდომით;
  • Turnitin – პლაგიარიზმის პრევენციისა და დეტექციის პროგრამა მოსწავლეებისა და მასწავლებლებისთვის
  • Learning A-Z – საბავშვო ელეექტრონული ბიბლიოთეკა, რომელიც მოიცავს 2,500 წიგნსა და სასწავლო მასალას სხვადასხვა ენაზე;
  • წვდომა ისეთ ელექტრონულ რესურსებზე, როგორიცაა: InThinkng, Active History, Holt Mcdougal, IB QuesntionBank, Haese Mathematics, ESL Brains, OneStepEnglish და Twilnk
  • სასწავლო რესურსები: Generation Genius, General Music Curriculum, Labster Science და სხვა.

ეფექტური კომუნიკაცია მშობლებსა და მასწავლებლებს შორის
შესაბამისი ელექტრონული ჟურნალი და დღიური (Edupage, ManageBac, Quickschool) სკოლის თითოეულ პროგრამაში;
ელექტრონული პორტალი “მშობელთა ცნობარი”;
სემესტრული სკოლის ელექტრონული გაზეთი;
სკოლის ვებგვერდი, Facebook გვერდი;
ტექსტური შეტყობინებების სისტემა;
PTA – მშობელთა და მასწავლებელთა ასოციაციის შეკრებები.

მულტიკულტურული გარემო
1500+ მოსწავლე 35+ სხვადასხვა ქვეყნიდან;
400+ თანამშრომელი 13+ სხვადასხვა ქვეყნიდან;

გრანტის მიღების შესაძლებლობა
გრანტი დაწესებულია განსაკუთრებული აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების- თვის, რომლებიც გამოირჩევიან არა მხოლოდ აკადემიური კუთხით, არამედ კლასგარეშე საქმიანობითა და სამოქალაქო ჩართულობით.

საერთაშორისო სკოლა საერთაშორისო აკრედიტაციით, საერთაშორისო დიპლომით