რატომ ჩვენი სკოლა?

პროგრამების მრავალფეროვნება
ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე დაფუძნებული ქართული პროგრამა;
საერთაშორისო ბაკალავრიატის (IB) სამივე ავტორიზებული პროგრამა;
Advanced Placement (AP) საგნებით გამდიდრებული ამერიკული უმაღლესი სკოლის (AHS) პროგრამა.

მაღალკვალიფიციური მასწავლებლები
მეცნიერებათა დოქტორი (42), პროფესორი (14), ტრენერი სწავლების თანამედროვე მეთოდიკაში (6), IB ვორქშოფლიდერები და სკოლების შემფასებელი ვიზიტორები (1), IB-ის საერთაშორისო გამსწორებელი (8), AP ავტორიზებული მასწავლებელი (9), AP გამომცდელი (9), ინგლისური ენის პედაგოგი CELTA სერტიფიკატით (14), სახელმძღვანელოს ავტორი პედაგოგი (13), ELEOT-ის მიერ სერტიფიცირებული მასწავლებელი (8), SAT გამოცდის დამკვირვებელი (9), Microsoft-ის ინოვატორი მასწავლებელი (65), Microsoft-ის ინოვატორი მასწავლებელ-ექსპერტი (13), შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის გამსწორებელი (7), ავტორიზაციის ექსპერტი (3).

კვლევა-ძიებაზე დაფუძნებული სწავლა-სწავლება

მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლება

პროექტული სწავლება

ინტერდისციპლინური და ტრანსდისციპლინური სწავლება

კონცეპტუალურ აზროვნებასა და უნარების განვითარებაზე დაფუძნებული სწავლება

დიფერენცირებული სწავლება

საერთაშორისო აზროვნების ხელშეწყობა სამყაროს რეალურ პრობლემებზე დაფუძნებული სწავლების გზით

სწავლების საერთაშორისო გამოცდილება

გაცვლითი პროგრამები

ინოვაციური საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების დანერგვა

საგანმანათლებლო რობოტების ინტეგრაცია სასწავლო პროცესში

თანამედროვე ინფრასტრუქტურა
უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი კომპიუტერული ლაბორატორიები;
კომპიუტერებით, პროექტორებითა და ინტერაქტიური დაფებით აღჭურვილი საკლასო ოთახები;
სააქტო და საკონფერენციო დარბაზები;
სამეცნიერო კაბინეტ-ლაბორატორიები;
სტადიონი, დახურული სპორტული დარბაზები, ჩოგბურთის კორტები;
სკოლის სატელევიზიო სტუდია.
სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორია (FabLab)

მცირერიცხოვანი კლასები

საინტერესო სასკოლო ცხოვრება
კლუბების ფართო არჩევანი;
სასწავლო-საგანმანათლებლო ექსკურსიები და მრავალფეროვანი ღონისძიებები.

რესურსებით მდიდარი ბიბლიოთეკა
წიგნსაცავი 14 000 წიგნით;
წიგნები მრავალ ენაზე (ქართული, ინგლისური, ფრანგული, გერმანული, ბერძნული, სპარსული, რუსული);
ელექტრონულ მონაცემთა ბაზა Questa-ს გამოწერის შესაძლებლობა და შესაბამისად, წვდომა 83 000 ტიპის პუბლიკაციაზე, წიგნზე პერიოდულ გამოცემასა და სხვა რესურსზე;
Raz Kidsს-ის (ვირტუალური ბიბლიოთეკა დაწყებითი კლასის მოსწავლეებისთვის) გამოყენების შესაძლებლობა ნორჩ მკითხველთათვის.
სკოლის ბიბლიოთეკა მდიდარია ონლაინ რესურსებით: JSTOR, Britannica, Learning A-Z და სხვ.

ეფექტური კომუნიკაცია მშობლებსა და მასწავლებლებს შორის
შესაბამისი ელექტრონული ჟურნალი და დღიური (Edupage, ManageBac, Quickschool) სკოლის თითოეულ პროგრამაში;
ელექტრონული პორტალი “მშობელთა ცნობარი”;
სემესტრული სკოლის ელექტრონული გაზეთი;
სკოლის ვებგვერდი, Facebook გვერდი;
ტექსტური შეტყობინებების სისტემა;
PTA – მშობელთა და მასწავლებელთა ასოციაციის შეკრებები.

მულტიკულტურული გარემო
900+ მოსწავლე 35+ სხვადასხვა ქვეყნიდან;
320+ თანამშრომელი 11+ სხვადასხვა ქვეყნიდან;

გრანტის მიღების შესაძლებლობა
გრანტი დაწესებულია განსაკუთრებული აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების- თვის, რომლებიც გამოირჩევიან არა მხოლოდ აკადემიური კუთხით, არამედ კლასგარეშე საქმიანობითა და სამოქალაქო ჩართულობით.

საერთაშორისო სკოლა საერთაშორისო აკრედიტაციით, საერთაშორისო დიპლომით