მიღება-ჩარიცხვის პროცესი

ევროპული სკოლა გადავიდა მიღება-ჩარიცხვის ელექტრონულ პროცესზე, რისთვისაც ჩვენ ვიყენებთ თანამედროვე და მოწინავე ტექნოლოგიურ პორტალს OppenApply. ონლაინ აპლიკაცია მნიშვნელოვნად ამარტივებს მიღება-ჩარიცხვის პროცედურებს და შესაძლებლობას აძლევს მშობლებს და აპლიკანტებს მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან შეავსონ განაცხადები, ატვირთონ საბუთები, ფოტოები და განახორციელონ გადახდის ტრანზაქციები. OpenApply თავსებადია სხვადასხვა თანამედროვე ტექნოლოგიებთან, როგორებიცაა ონლაინ გადახდების პორტალი, ავტომატური ტექსტური შეტყობინება და ავტომატური ელექტრონური ფოსტა.

განაცხადის შესავსებად გთხოვთ გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე https://es.openapply.com/

 

ელექტრონულად შევსებადი PDF სააპლიკაციო ფორმის გადმოტვირთვა:

ქართული პროგრამის სააპლიკაციო ფორმა I კლასი.pdf

ქართული პროგრამის სააპლიკაციო ფორმა II-XII კლასი.pdf

საერთაშორისო ბაკალავრიატის პროგრამების სააპლიკაციო ფორმა I კლასი.pdf

საერთაშორისო ბაკალავრიატის პროგრამების სააპლიკაციო ფორმა II-XII კლასი.pdf

ამერიკული უმაღლესი სკოლის სააპლიკაციო ფორმა.pdf