საკონფერენციო დარბაზები

ევროპულ სკოლაში ფუნქციონირებს  4 საკონფერენციო და სააქტო დარბაზი, რომელიც აღჭურვილია თანამდეროვე ტექნოლოგიებით – ინტერაქტიული დაფებით, კომპიუტერებითა და პროექტორებით. საკონფერენციო სივრცე ეთმობა მოსწავლეთა და მასწავლებელთა კონფერენციებს, შეხვედრებს მოწვეულ სტუმრებთან.