ლოგოპედიური სამსახური

მოსწავლეთა დახმარების ცენტრი გთავაზობთ ლოგოპედიურ სამსახურს, რათა დახმარება გაუწიოს მეტყველების დეფექტის მქონე მოსწავლეებს.

ჩვენი სკოლი სლოგოპედიური კაბინეტი აღჭურვილია ყველა საჭირო დიდაქტიკური თუ ტექნიკური მასალით. სამუშაო პროცესში ჩართულია ისეთი ნოვატორული მეთოდები, როგორებიცაა: ლოგორითმიკა, რელაქსაციური და ფსიქოთერაპიული მეთოდები, ლოგოპედიური მასაჟი როგორც სამეტყველო აპარატის, ასევე თითების.

კვალიფიციური ლოგოპედი სათანადო დახმარებას უწევს როგორც სკოლის მოსწავლეებს, ასევე ბაღის აღსაზრდელებს.  ტარდება ჯგუფური და ინდივიდუალური მეცადინეობები.

ლოგოპედი
იზოლდა ტრაპაიძე
izolda.trapaidze@europeanschool.ge