პუშკინის სკოლა

პუშკინის სკოლას  ხელმძღვანელობენ “ევროპული სკოლის“ რუსული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგები  ნატალია  მიქელაძე და ნელი ხომერიკი.

პუშკინის სკოლის უმთავრესი მიზანია რუსული ენისა და ლიტერატურის ღრმად და საფუძვლიანად შესწავლა.

სკოლის მოსწავლეები დიდი ინტერესით  ეცნობიან რუსეთის კულტურას, ლიტერატურას, ისტორიასა და ტრადიციებს.  ისინი აქტიურად მონაწილეობენ  ღონისძიებებში, წარმოადგენენ სპექტაკლებს და ხვდებიან საინტერესო ადამიანებს.

 

სააპლიკაციო  ფორმა

კლუბის წესდება

კლუბის მუშაობის გეგმა