სამედიცინო სამსახური

“ევროპულ სკოლაში“ მოსწავლეთა ჯანმრთელობა პრიორიტეტული საკითხია.

სკოლას გააჩნია საჭიროების შემთხვევაში პირველადი დახმარებისათვის სათანადოდ აღჭურვილი სამედიცინო კაბინეტი. ექიმი მასწავლებლებთან ერთად ხელმძღვანელობს სკოლაში ფიზიკური აღზრდის სწავლებასა და ღონისძიებებს მოსწავლეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ ცნობიერების ასამაღლებლად; ზედამხედველობას უწევს სკოლაში მოსწავლეთა სწორი კვების ორგანიზებასა და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვას; სისტემატურად ატარებს სანიტარულ-ჰიგიენურ პროფილაქტიკურ სამუშაოებს.

 

ექიმი
ნანა ლომიძე
nana.lomidze@europeanschool.ge