სწავლის ხელშეწყობის პროგრამა

სწავლის ხელშეწყობის პროგრამა მოზარდებს ეხმარება სხვადასხვა საგანში ცოდნის მიღებაში.  მოსწავლეები ესწრებიან განსხვავებული დისციპლინების გაკვეთილებს ინტერესისამებრ და კონკრეტული მიმართულებით ცოდნის მიღების საჭიროების საფუძველზე. მოსწავლეთა დახმარების ცენტრში ერთიანდება  ყველა დარგის მასწავლებელი და ისინი ატარებენ დამატებით მეცადინეობებს  მოსწავლეების საჭიროებების გათვალისწინებით.