2020-2021 სასწავლო წელი ახალი რეგულაციებით, ახალი წამოწყებებით, ახალი ინტერაქტიული ტექნოლიგიებით